Ein Tîm

Ein pwrpas yn Reclaim Tax Wales yw eich cynorthwyo gyda darparu gwasanaethau rhyddhad treth sy'n fuddiol yn fasnachol.

 • Andrew Shimmer photo

  Richard Canfer-Taylor

  CEO

  Mae gan Richard enw da am ddatblygu busnes a chynhyrchu plwm. Mae wedi rheoli timau a oedd yn darparu gwasanaethau i gwmnïau cynghrair mawr mewn gwahanol feysydd.

 • Ann Maisner photo

  Chris Jones

  Rheolwr Gyfarwyddwr

  Am dros ddegawd, mae Chris wedi bod yn darparu gwasanaethau cymorth busnes i gwmnïau blaenllaw ledled y DU. Mae gan Chris angerdd am weithio gyda chwmnïau busnesau bach a chanolig i gyflawni eu potensial.

 • Tomas Abbar photo

  Josh Davies

  Cyfarwyddwr Datblygu Rhanbarthol

  Mae Josh yn gweithio gyda'n nifer o BDMs ac asiantau, gan roi'r holl gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i sicrhau bod ein cleientiaid yn derbyn gwasanaeth o'r radd flaenaf.

Ein Tîm Ymgysylltu Allanol

Illustration
Illustration
Illustration

Ddim yn siŵr bod gennych chi hawliad?

Wel, dim ond un ffordd sydd i ddarganfod.

Cysylltwch â ni nawr a chael ymgynghoriad am ddim. Ein budd cleient ar gyfartaledd yw £ 72,000, mae'n debyg mai hwn fydd yr alwad bwysicaf a wnewch heddiw.