Rhyddhad Treth wedi'i Wneud yn Syml


Helpu busnesau i ddadorchuddio'r gwerth cudd yn eu busnes


Perthynas Partneriaid Proffesiynol yn ein Grŵp

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Croeso i Adennill Treth Cymru

Ni yw prif arbenigwyr credyd treth Ymchwil a Datblygu Cymru sy'n darparu gwasanaeth pen-i-ben cyflawn wrth hawlio am ryddhad treth Ymchwil a Datblygu ar eich rhan.

Rydym yn helpu i ddadorchuddio'r gwerth cudd yn eich busnes neu eiddo masnachol, trwy Lwfansau Cyfalaf, Ymchwil a Datblygu, Adfer Tir Halogedig a gostyngiadau treth y Blwch Patent.

Rydyn ni'n arbenigwyr ar yr hyn rydyn ni'n ei wneud, felly rydych chi'n gwybod y byddwn ni'n gwneud y mwyaf o'r hawliad i chi neu'ch cwmni.

Gwasanaethau Rhyddhad Trethi

Illustration

Credydau Treth Ymchwil a Datblygu

Dyfernir rhyddhad treth Ymchwil a Datblygu (Ymchwil a Datblygu) i fusnesau sy'n buddsoddi mewn arloesi. Gall yr arloesedd hwn fod ar ffurf datblygu systemau, prosesau, cynhyrchion, deunyddiau, dyfeisiau newydd, neu unrhyw newidiadau i'r ffordd y mae eich busnes yn gweithio.

Illustration

Lwfansau Cyfalaf

Mae rhyddhad treth Lwfansau Cyfalaf yn gwrthbwyso'r gwariant cudd yn eich eiddo masnachol. Yn nodweddiadol, mae hyn yn cynnwys elfennau fel aerdymheru, weirio, gwresogi, goleuo a systemau diogelwch - yn y bôn popeth a fyddai’n aros yn yr adeilad pe byddech yn ei dipio wyneb i waered!

Illustration

Y Blwch Patentau

Rhyddhad treth y Blwch Patent yw ffordd y Llywodraeth o wobrwyo cwmnïau sy'n gyrru arloesedd. Y nod yw annog datblygiad dyfeisiadau patent newydd yn y DU. Os yw'ch cwmni'n gwneud elw ar eich dyfeisiadau patent, byddwch yn gymwys i gael cyfradd treth gorfforaeth effeithiol is o 10% ar eich elw perthnasol.

Illustration

Adfer Rhyddhad Tir Halogedig (RoCL)

Y rhyddhad yw annog y defnydd o safleoedd tir llwyd a chaniatáu rhyddhad ychwanegol am y costau yr eir iddynt wrth ddelio â sylweddau niweidiol i wneud tir ac eiddo yn fwy diogel i bobl, anifeiliaid neu i'r adeilad ei hun.

Tystebau

Amanda Peterson photo

Mike Jeffereys

Rheolwr Gyfarwyddwr yn Trojan a Warstone Jewellers.

"Fe'm cyflwynwyd i'r Dreth Adennill drwy gyd-gemydd a dywedwyd wrthyf y gallai fod gennyf werth cudd o fewn fy musnes gemwaith ar ffurf rhyddhad treth ymchwil a datblygu. Ar ôl cyfarfod cychwynnol gyda Richard, canfuom fod gennym ffigur sylweddol a fyddai'n cael ei ddychwelyd fel pigiad arian parod, a ailfuddsoddiwyd gennym yn ein busnes newydd gan ganiatáu inni dyfu."


Darganfyddwch faint y gallai fod yn ddyledus i chi.

Ni yw prif arbenigwyr credyd treth Ymchwil a Datblygu Cymru sy'n darparu gwasanaeth pen-i-ben cyflawn wrth hawlio am ryddhad treth Ymchwil a Datblygu ar eich rhan.

Thank you!

We will contact you shortly.

Can't send form.

Please try again later.

Ein Tîm Rheoli

 • Andrew Shimmer photo

  Richard Canfer-Taylor

  Prif Swyddog Gweithredol

  Mae gan Richard enw da am ddatblygu busnes a chynhyrchu plwm. Mae wedi rheoli timau a oedd yn darparu gwasanaethau i gwmnïau cynghrair mawr mewn gwahanol feysydd.

 • Ann Maisner photo

  Chris Jones

  Rheolwr Gyfarwyddwr

  Am dros ddegawd, mae Chris wedi bod yn darparu gwasanaethau cymorth busnes i gwmnïau blaenllaw ledled y DU.

 • Tomas Abbar photo

  Josh Davies

  Cyfarwyddwr Datblygu Rhanbarthol

  Mae Josh yn gweithio'n uniongyrchol gyda rhai o fusnesau mwyaf arloesol Cymru, gan eu helpu i hawlio amryw ostyngiadau treth yn ôl.